Avalik teave

Tallinna asutuste dokumendiregistri link.

Dokumendiregistri aadress on: https://dhs.tallinn.ee/atp/

Lasnamäe Linnaosa Valitsus TEATAB

Äriruumide üürile andmine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lasnamäe Spordikompleks, Pae tn 1 äriruumid 19-29) ja komisjoni moodustamine Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 1 p 3, § 4, § 5 lg 1 p 5 ja lg 2 p-de 1-8 ja 10-11, § 6 lg 2, § 7, § 8 lg 3, § 11 lg 2, §-de 12, 13 ja 16 ning §-de 23-25 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määruse nr 28 „Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad“ § 1 p-ga 11, arvestades 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ poolt 9. novembril 2020 koostatud Pae tn 1 mitteeluruumide turuüüri väärtuse ekspertarvamust ning lähtudes Lasnamäe Spordikompleksi direktori 30. mai 2024 esildisest.
Korraldada avalik kirjalik enampakkumine Pae tn 1 asuva Lasnamäe Spordikompleksi keldrikorruse äriruumide nr 19-29 üldpinnaga 75,5 m2 (inv pl, edaspidi ka äriruumid) kasutusse andmiseks.
Pakkumused esitada hiljemalt 6. augustiks 2024 kella 15.00-ks Lasnamäe Spordikompleksi direktorile, Pae tn 1, Tallinn, kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge "Pae 1 äriruumide (koos vastavate äriruumide numbritega) enampakkumine". Ümbrikud avatakse 6. augustil 2024 kell 15.10 Pae tn 1, Lasnamäe Spordikompleksi direktori kabinetis nr 79 (2. korrus). Äriruumidega saab tutvuda Pae tn 1 tööpäeviti kella 09:00-15:00. Eelnevalt registreeruda ja informatsiooni saab Lasnamäe Spordikompleksi direktorilt, telefon 638 1613, +372 5099405.